Projektni partnerji

Športno društvo Vuelta (vodilna organizacija, HU)

Športno društvo Vuelta, vodilna organizacija projekta Safe4Cycle2, se že od leta 2004 ukvarja z izobraževanjem o varnostnem kolesarjenju. Na začetku je organizacija na desetine osnovnih šol izvedla "dneve kolesarskih projektov", ki so tam pripeljali kolesarsko stezo in v učilnicah poučevali o varnostnem kolesarstvu . Leta 2008 je Vuelta SA kot pilotni projekt na Madžarskem razvil in izvedel izobraževalni program za varno kolesarjenje, ki temelji na najboljših zahodnoevropskih praksah in se osredotoča na vadbo z učenci za izboljšanje njihovih kolesarskih veščin. Ker so tečaji varnega kolesarjenja organizirani v več kot 70 osnovnih šolah.

Leta 2013 je Urad za šolstvo (Oktatási Hivatal) od Vuelta SA zahteval, da razvije učni načrt izbirnega predmeta za osnovne šole na področju varnostnega kolesarjenja, ki je izbral osnovne šole kot neobvezni predmet (3-4. In 5-6. razred). Poleg tega je bil za učitelje razvit tečaj za trenerje z namenom, da se pripravijo na izobraževanje o varnem kolesarjenju. Učni načrt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega znanja.

Od leta 2015 do leta 2018 je Vuelta SA z romunskim, avstrijskim in nizozemskim partnerjem usklajevala projekt Erasmus + za izboljšanje našega učnega načrta in strokovnih znanj, seznanjala se je z izobraževalnimi programi za varnostno kolesarjenje projektnih partnerjev in trendi v kolesarstvu, da bi imeli več izkušnje o celotni številki.

Največji vpliv prejšnjega projekta je bil, da je Vuelta SA lahko opozorila na pomen varnostnega kolesarjenja na najvišjih ravneh madžarske vlade. Po zaključku projekta Safe4Cycle sta bila v delovnem zvezku in priročniku za mentorje dopolnjena s pravili za pešce v sodelovanju z Inštitutom za prometne vede, Komisijo za preprečevanje nesreč madžarske policije, Madžarskim klubom kolesarjev z usklajevalno vlogo družbe Vuelta SA. Nov, dokončan delovni zvezek je bil vsem učencem 4. in 5. razreda dostavljen novembra 2018, vsem učencem 4. razreda pa septembra 2019 (vsi skupaj 300.000 izvodov).

Vuelta SA si prizadeva za izobraževalni sistem za varnostno kolesarjenje, ki pokriva celotno državo, na primer v Avstriji, Sloveniji ali na Češkem, s teoretičnim in praktičnim izpitom za učence 4. ali 5. razreda. Projekti Erasmus + nam lahko pomagajo pri razvoju izobraževalnih gradiv in pridobivanju izkušenj na področju izobraževanja o varnostnem kolesarjenju v različnih evropskih državah. Trudimo se, da bi v svoje dejavnosti vključili vse najboljše prakse, da bi otrokom in njihovim učiteljem ter staršem dali vse od sebe.

Športno društvo Vuelta je del urada za šport Vuelta, kar je treba omeniti kot ozadje organizacije. Športna pisarna Vuelta poleg kolesarske izobrazbe organizira različne kolesarske prireditve. Največji dogodek športne pisarne Vuelta je Tour de Hongrie, madžarska etapna dirka kategorije UCI 2.1, vendar pa tudi za amaterske kolesarje organizirajo različne kolesarske prireditve, kot so Tour de Balaton, MTB maraton Mátra, Isaszeg Túra itd. Vsako leto na tisoče ljudi sodeluje na zgoraj omenjenih dogodkih.

https://www.bringaakademia.hu/en 

 

Mariborska kolesarska mreža (SLO)

Mariborska kolesarska mreža-MKM je neprofitna, prostovoljna, nevladna organizacija za promocijo in razvoj mestnega kolesarstva. Glavni cilj organizacije je, da postane promet bolj prijazen do ljudi in okolja. Organizacija obstaja od leta 1994, uradno pa je bila kot združenje ustanovljena leta 2001. Glavne dejavnosti so naslednje: promocija kolesarjenja, zagovorništvo, lobiranje, raziskave, izobraževanje in socialni programi. Na področju izobraževanja MKM organizira različne delavnice in predavanja o prometni varnosti, trajnostni mobilnosti, vzdrževanju in popravilu koles.

MKM je koordinator prvega centra za mobilnost v Sloveniji - Mobility Center Maribor, ki služi kot podporni objekt za razvoj trajnostne mobilnosti v Mariboru in okolici. V okviru centra za mobilnost je MKM razvil številne programe, ki prispevajo k lokalnemu
skupnosti, kot so, Bajk Kuhna (program samopopravljanja koles), Infoshop (informacijska točka za trajnostno mobilnost in zeleni turizem), individualno svetovanje o mobilnosti, testiranje zelenih vozil, obrat za recikliranje, upravljanje kolesarske postaje pred glavno železniško postajo Maribor . Čeprav je organizacija neprofitna, ima nekaj profitnih storitev, kot so najem koles, trgovina s kolesi, popravila koles, organizirane kolesarske ture, načrti mobilnosti in prodaja vozovnic za javni prevoz. MKM aktivno sodeluje pri organizaciji promocijskih dogodkov na področju trajnostne mobilnosti, okolja, zdravja in kulture. Že vrsto let igra ključno vlogo pri organizaciji evropskega tedna mobilnosti v Mariboru itd.

Na področju izobraževanja MKM organizira različne delavnice o varnem kolesarjenju v prometu, trajnostni mobilnosti in popravilu koles. Organizacija vsako leto v času kolesarskih izpitov sodeluje z osnovnimi šolami in Svetom za varnost v cestnem prometu, pa tudi z gimnazijami in univerzo
uvajanje študentov v prakso in jim omogočiti, da pridobijo izkušnje z delom v nevladnih organizacijah.

https://ibikemaribor.com/ 

 

Fundația Comunitară Mureș (RO)

Fundacija skupnosti Mures je bila ustanovljena leta 2011, od takrat so glavne dejavnosti organizacije naslednje: podpora lokalnim nevladnim organizacijam in pobudam, organizacija dogodkov za zbiranje sredstev (SWIMATHON, Donor Circles, Pedaliranje za dober primer), izgradnja lokalnih sredstev za financiranje različni lokalni projekti (STIINTESCU - izobraževanje).

Eden glavnih ciljev organizacije je izboljšati kolesarske razmere v mestu Targu Mureș in se boriti za trajnostno urbano mobilnost. Na tem področju fundacija skupnosti Mures vsako leto organizira 3 velike dogodke za kolesarje - Critical Mass (dvakrat letno - april in september) in SkirtBike. Med evropskim tednom mobilnosti imajo veliko akcij ozaveščanja, kot so igra Traffic Snake Game, in Sprehajalne ulice, Dnevi parkiranja, Zajtrk za motoriste. V zadnjih 6 letih je fundacija Mures Community vsako leto preučila število prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji - in ugotovila so, da se jih je zgodilo 50%, ker kolesarji niso spoštovali prometnih pravil. Ker razvoj kolesarske infrastrukture ni naloga civilne organizacije, so se odločili za izvajanje programa kolesarskega izobraževanja. Ime programa je Akademija Velo, ki je namenjena učencem med 14. in 18. letom, kako kolesariti in spoštovati prometna pravila. Osnova tega programa je program BringaAkadémia Športnega združenja Vuelta. Fundacija skupnosti Mures je bila vključena tudi v prejšnji projekt Safe4Cycle.

http://www.fcmures.org/?lang=hu 

 

The Bikeability Trust (Združeno kraljestvo)

The Bikeability Trust, projektni partner iz Združenega kraljestva, je dobrodelna združba, katere cilj je spodbuditi izobraževanje javnosti na splošno (in zlasti med otroki) na temo kolesarjenja.

Trust upravlja, razvija in promovira program Bikeability, podpira lokalne komisarje, sheme in inštruktorje Bikeability in distribuira gradiva za nagrade Bikeability. Kolesarjenje je vladno priznano, praktično in strokovno usposabljanje, katerega cilj je izboljšati kolesarske spretnosti
udeleženci: kolesarji so po udeležbi bolj spretni in samozavestnejši.

Bikeability je današnji program kolesarskega treninga v Združenem kraljestvu. gre za pridobivanje praktičnih veščin in razumevanje, kako kolesariti po današnjih cestah. Kolesarjenje daje vsem veščine in samozavest za vse vrste kolesarjenja.

https://bikeabilitytrust.org/