O prejšnjem projektu

Prvi projekt Safe4Cycle

Opis projekta

Ob spoznanju pomena in aktualnosti številke Športna zveza Vuelta se je v sodelovanju s tremi partnerji (Easy Drivers Radfahrschule iz Avstrije, Mobycon iz Nizozemske, Fundația Comunitară Mureș iz Romunije) odločila, da bo v okviru programa Erasmus + razvila program izobraževanja o kolesarski varnosti v cestnem prometu. . Štirje partnerji so imeli za izvedbo projekta dve leti in pol in 340 000 EUR subvencije iz programa Erasmus +.

Cilj sodelujočih partnerjev v strateškem partnerstvu za izobraževanje o kolesarski varnosti v cestnem prometu je bil vzpostaviti standardni izobraževalni program s povezovalnim učnim gradivom Mentorjev, ki bi ga lahko v prihodnosti uporabljali v vseh osnovnih šolah.

Partnerstvo je bilo sestavljeno iz dveh organizacij z izkušnjami na področju izobraževanja o varnostnem kolesarjenju (iz Avstrije in Madžarske), enega romunskega partnerja, ki je šele začel izvajati tak program, in svetovalnega partnerja z Nizozemske.

Izobraževalno gradivo so partnerji skupaj pripravili na podlagi svojih prejšnjih izkušenj in nasvetov nizozemskega navijača. Vzporedno s šolskim izobraževalnim programom in programom poučevanja mentorjev je bil vzpostavljen tudi brezplačni spletni material za učenje, ki bi moral biti uporaben kot podporno gradivo šolskemu izobraževalnemu programu, kot vodnik po domu za starše, ki nameravajo vaditi s svojimi otroki in tudi zainteresirani, ki jih šole niso dosegle. Spletna različica vključuje najpomembnejše osnovne elemente varnega kolesarjenja; na voljo je tudi v štirih jezikih (HU, RO, AT, EN) - https://www.safe4cycle.com/en/interactive. S tem bi bila ta igra lahko koristna osnova za nadaljnjo uporabo v drugih državah. Dobavitelj že stremi k razvoju spletnega gradiva, za prihodnjo promocijo je nekaj zanimivih partnerjev.

Ciljna skupina sedanjega projekta je bila 9-12-letna (v Romuniji 12-16-letna) starostna skupina, ki je uporabljala ali je želela uporabljati kolo na cestah. Šolski izobraževalni program je imel tako teoretični kot praktični del.

Ker je tema projekta v glavnem praktična dejavnost, je poleg teoretične naloge vgrajeno veliko zaposlovanja, ki je najboljši način za pridobivanje najpomembnejših praktičnih podrobnosti in dobrih izkušenj.

30-mesečni projekt je imel tri faze:

1) Priprava - postavljeno je bilo šolsko izobraževalno in učilno gradivo mentorjev (na podlagi obstoječih gradiv);

2) Pilotno projektno leto v vsaj 3–3 osnovnih šolah v vsaki državi, da se program preizkusi v praksi in zberejo izkušnje. Zaradi velikega zanimanja in potreb v naših državah se več šol prijavlja za čimprejšnje sodelovanje v izobraževalnem programu.

3) Razširjanje - izobraževalni program prek spletne igre z brezplačnim dostopom je bil uveden za javnost v okviru kolesarskih cestnih razstav v partnerski državi (ME).

Učinek programa usmerja pozornost otrok, staršev in učiteljev, predvsem pa zainteresiranih strani, ki odločajo o pomenu izobraževanja o varnosti v cestnem prometu. Cilj izobraževanja učencev je v naslednjih petih letih v prizadetih regijah zmanjšati število prometnih nesreč za vsaj 50%. Če bomo ta cilj dosegli kot dolgoročni vpliv, bo več ljudi uporabljalo kolo kot zdravo in trajnostno vrsto prevoza, ki je vse bolj razširjena moč turističnega sektorja. Vse to ne more delovati brez spremenjenega družbenega ozadja. Projekt Safe4Cycle daje navdih za profesionalno delo in bi lahko služil kot dobra in močna osnova za prihodnje projekte.

Z doseganjem ciljev je nastal viden projekt z vidnimi rezultati. Najpomembnejši dosežki so doseženi na nacionalni ravni: največji dosežek na Madžarskem je imenovanje vladnega komisarja, pristojnega za kolesarjenje, leta 2016, gospoda Máriusza Révésza. Zahvaljujoč našemu lobiju in dobremu sodelovanju z njegovim oddelkom je izobraževanje o varnosti v cestnem prometu postalo prednostna tema vladnega komisarja. Začetek tesnejšega sodelovanja z madžarsko policijo: z registracijo aplikacije. 260 policistov iz 20 okrožij za program usposabljanja kolesarskih mentorjev.

Razglasitev programa certificiranih inštruktorjev kolesarjenja za partnerja Klimaaktiv (program Avstrijske energetske agencije) je velika pohvala. Poleg tega je podelitev diplome madžarskim in romunskim strokovnjakom mednarodni vpliv in pomembno merilo avstrijskega ministrstva. Začetek sodelovanja z regionalno izobraževalno ustanovo v Romuniji, da bi se v šolah ukvarjali z izobraževanjem o kolesarjenju in prometni varnosti v šolah; priznanje moči civilnega sektorja so odlični rezultati mednarodnega partnerstva.