Despre proiect

În cadrul programului Erasmus+ patru organizații profesionale au început un program comun de educație rutieră pe bicicletă

Cei patru parteneri (Easy Drivers RADFAHRSCHULE - Austria, Mobycon - Olanda, și Fundația Comunitară Mureș - România) au la dispoziție doi ani și jumătate și 340 000 euro de finanțare din partea programului Erasmus+, pentru implementarea acestui program. Obiectivul principal este crearea unui program standard de educație rutieră pe bicicletă, care va putea fi folosit pe termen lung. 

Programul de educație va avea și material destinat mentorilor, iar toate materialele vor fi traduse în limba maghiară, română, engleză și germană, și vor fi adaptate la codurile rutiere ale țărilor participante. 

Doi dintre partenerii programului (Asociația de Sport „Vuelta” și Easy Drivers RADFAHRSCHULE) au experiență de zeci de ani în educația rutieră pe bicicletă (vezi programul Academia Velo), iar partenerul din România a început un program similar în anul 2015, la Târgu Mureș. Partenerul din Olanda participă la acest proiect în calitate de consultant. Materialul va fi compus de către toți partenerii împreună, pe baza experiențelor lor și pe baza sfaturilor din partea partenerului olandez. Programul de educație rutieră pe bicicletă pentru școli conține atât o parte teoretică, cât și o parte practică. 

Pe lângă materialul pentru școli și cel adresat mentorilor va fi dezvoltat și un material pentru învățare online, care va fi de folos atât pentru profesorii școlilor cât și pentru părinții care vor să-și înscrie copii la acest program și, nu în ultimul rând, pentru toți cei interesați care nu pot fi contactați prin intermediul școlilor.

Proiectul de 30 de luni se va derula în trei etape:

1) Etapa de pregătire: elaborarea materialelor didactice pentru școli și pentru mentori, pe baza materialelor deja existente și conform sfaturilor partenerului din Olanda.

2) Implementarea proiectelor pilot în câte trei școli în Austria, Ungaria și România: testarea programului elaborat, dobândire de experiențe. În cadrul acestor proiecte pilot câte 100 de elevi vor participa la program.

3) Etapa de diseminare: prezentarea programului de educație și a materialelor de învățare online, unui public larg, în cadrul evenimentelor roadshow, și prin alte modalități.

Cu ajutorul acestui program vrem să atragem atenția copiilor, părinților, directorilor de școli și profesorilor asupra importanței educației rutiere. Ca și efect de lungă durată, sperăm că mai mulți oameni își vor folosi bicicleta ca mijloc de transport sănătos și durabil. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să-l contactați pe Abelovszky Tamás, manager de proiect profesional Safe4Cycle, la următoarele date de contact: info@bringaakademia.hu.